Sex promo 18yas genc

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye. The predictors of understanding ofhonor and attitudes toward honor related violence: ambivalent sexism and system justification. Namusa ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin öğrenci örneklemiyle geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Perceptions of the school psychological environment and early adolescents’ psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Travma Sonrası Stres Belirtileri Olan Bireylerde Olaya İlişkin Dikkat Yanlılığı, Ayrışma Düzeyi Ve Çalışma Belleği Uzamı Arasındaki İlişkiler. Journal of Social and Personal Relationships, 25(2), 267-285.

sex promo 18yas genc-77

Unpublished Master's Thesis, Koc University, İstanbul.

Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles: An Integrated System of Multi-informant Assessment; Child Behavior Checklist for Ages 1 1/2-5; Language Development Survey; Caregiver-Teacher Report Form.

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Unpublished Doctorate Thesis, Middle East Technical University, Turkey Bayraktar, F. Ergenlerin zorba ve kurban davranışlarında birey, aile, akran ve okula dair özelliklerin rolü: bütüncül bir model önerisi.

Psikolojik ve sosyal dışlanma ile sosyal reddedilme kavramları arasındaki farklılıkların saldırganlık temelinde incelenmesi: cinsiyet, bağışlayıcı kişilik ve negatif duygulanımın rolü. A comprehensive model for obsessive-compulsive disorder symptoms: a cross-cultural investigation of cognitive and other vulnerability factors. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.

Paper presented at the 18th biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), Ghent, Belgium.

Science Education, 84(6), 740-756Soenens, B., Beyers, W., Vansteenkiste, M., Sierens, E., Luyckx, K., & Goossens, L. The “gross anatomy” of parenting styles in adolescence: Three or four dimensions? The Relationship Between Dimensions of Perfectionism, Stressful Life Events and Depressive Symptoms in University Students "Test of Diathesis-Stress Model of Depression.

Individual differences in the uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire.

Mizah Tarzı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri.

Söz konusu ölçüm araçlarına dair ayrıntılı bilgi edinmek ve/veya ölçüm aracının tamamına ulaşmak için lütfen kaynak gösterilen çalışmalardaki yazarlara ulaşınız.

Comments are closed.